Podmínky ochrany osobních údajů

ELSORA Digital s.r.o. respektuje vaše soukromí a považuje ochranu soukromí a ochranu osobních dat za velmi důležitou, a proto vydáváme tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) subjektů údajů, zákazníků (dále jen „Zákazník“).

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je společnost ELSORA Digital s.r.o. (dále také „Správce“), IČ: 10925961, se sídlem Liboš 133, 783 13, Česká republika.

Kontaktní údaje Správce pro písemnou komunikaci jsou:

 • Poštovní: Liboš 133, 783 13 Česká republika

 • E-mail: info@elsoradigital.com

Zásady zpracování osobních údajů Zákazníků jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 216/679 a GDPR. Správce prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedenými nařízeními Evropské unie.

 

V případech, kdy ELSORA Digital s.r.o. určuje účel a způsob zpracování osobních údajů, je pak správcem dat. To zahrnuje zpravidla situace, kdy ELSORA Digital s.r.o. sbírá údaje Zákazníků, zástupců Zákazníků, potencionálních Zákazníků, uživatelů služeb.

Osobní údaje zpracováváme zpravidla na základě alespoň jednoho z následujících právních základů:

 • vyplývá to z naší zákonné povinnosti

 • je to nezbytné pro plnění smlouvy

 • poskytli jste souhlas s daným zpracováním

 • je naším oprávněným zájmem na zpracování údajů, který podle nás není v rozporu s právem na ochranu osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce jsou povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodů plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 

Jsme společnost ELSORA Digital s.r.o., se sídlem: Liboš 133, 78313, IČ: 10925961

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.bitcoinstorydc.cz

 

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

 A.  Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mailová adresa

    

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

  

 B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa/sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Faktury a účetní doklady jsou v souladu s příslušnými předpisy a § 31 zákona 593/1991 Sb, o účetnictví a zejména § 35 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let od ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě.

 

 C. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 
Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pro účely marketingu po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním údajů pro účely marketingu, nejdéle však po dobu 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@elsoradigital.cz

 

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží: Zásilkovna s.r.o., sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 284 08 306, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387
 • společnost podílející se na expedici plateb prostřednictvím on-line platební brány Shoptet Pay (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 16900, Praha 6, IČ 289 35 675

        

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@elsoradigital.cz nebo zavolejte na tel. č. 773 900 672

 

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

 1. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 2. Poskytovatele služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 3. Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 4. Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, Česká republika

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 20.2.2023